Yanlış Bilinenler

GÖZLE İLGİLİ YANLIŞ BİLİNENLER

Yanlış: Gözlük takmak gözlük numarasının ilerlemesini önler.
Doğru: Aksine gözlük takmak ya da takmamak gözlük numarasının ilerlemesini etkilemez. Gözlük tedavisinin amacı, görme düzeyini arttırmaktır.

Yanlış: Ara sıra gözler ağrıdığında dinlendirici gözlük kullanmak sorunu çözer.
Doğru: Dinlendirici olarak bilinen gözlüklerin tedavi edici özelliği yoktur. Kırma kusuru yaşayan insanların mutlaka gözlük kullanması gerekir.

Yanlış: Yakından televizyon izlemek gözü bozar.
Doğru: Hayır. Göz sağlığı açısından zararı yok. Fakat az gören çocuklar televizyonu daha yakından izleyeceği için bu durum göz hastalıklarının erken belirtisi olarak değerlendirilir.

Yanlış: Göz tembelliği lazer ameliyatıyla düzelir.
Doğru: Lazer ameliyatı göz tembelliği tedavi etmek için değil, gözlük numarasının azaltılması için yapılır.

Yanlış: Çok tuzlu yemek gözü bozar.
Doğru: Tuzlu yemek bazı rahatsızlıklara yol açar. Mesela tansiyonu yükseltir, vücudun su tutmasına ve şişkinliğe yol açar. Ama tuzun göz sağlığı açısından herhangi etkisi yoktur.

Yanlış: Bol bol havuç yemek göze faydalıdır.
Doğru: Göz sağlığı için yararlı olan vitaminler çoğu meyve ve sebzede bulunur. Dengede beslenen bir kişinin fazladan havuç yemesinin bir faydası yoktur.

Yanlış:Katarakt sadece yaşlılarda olur.
Doğru: Evet doğru ama bebeklerde, çocuklarda ve gençlerde de görülebilir.

Yanlış: Şaşılık gözlükle tedavi edilebilir ve bir daha gözlüğe gerek kalmaz.
Doğru: Göz kaymalarının çoğu gözlükle tedavi edilebilir. Ama tedaviden sonra genellikle gözlüğe devam etmek gerekir. Aksi taktirde şaşılık tekrarlayabilir. Üstelik görme bozuklukları da başlayabilir.

Yanlış: Gözlerim ağrıdığına göre göz tansiyonum yükseldi.
Doğru: Göz tansiyonu çok az belirti veren sinsi bir hastalıktır. Pek çok göz hastalığı ve vücudun diğer bölgelerindeki hastalıklar da göz ağrısına yol açabilir. Gözdeki ağrıların çok az bir kısmı göz tansiyonuna bağlıdır.

Yanlış: Göz tansiyonu ameliyatı olunca görmem netleşecek.
Doğru: Ameliyatın amacı ilaçlarla kontrol altına alınamayan göz tansiyonunu düşürmektir. Ameliyattan sonra görme düzeyinde artış olmaz.

 

Kataraktla İlgili Yanlış Bilinenler

Yanlış: Katarakt ameliyatı laserle yapılmaktadır.
Doğru:Halen tüm dünyada ve ülkemizde, katarakt ameliyatında kullanılan yöntem “Fakoemülsifikasyon tekniği” dir. Ancak, burada kullanılan enerji türü, halk arasında bilindiği gibi laser enerjisi olmayıp “ultrasonik enerji” dir.

Yanlış: Katarakt ameliyatı çok basit olup 3-5 dakikada sona ermektedir.
Doğru: Fakoemülsifikasyon tekniğiyle yapılan katarakt ameliyatı, ortalama 15 dakika kadar sürmektedir. Fakat problemli gözlerde bu süre 30-45 dakikaya kadar da yükselebilmektedir. Ayrıca, yapılan işlem, çok basit olarak nitelenmesi doğru olmayan, nadir de olsa birçok komplikasyonun görülebileceği cerrahi bir girişimdir.

Yanlış: Katarakt ameliyatından sonra gözlüğe hiç gerek kalmamakta, hasta uzağı ve yakını gözlüksüz görebilmektedir.
Doğru: Halen, katarakt ameliyatı sırasında göz içine yerleştirilen mercekler sadece uzağı veya yakını görmeyi sağlayan merceklerdir. Bu nedenle, hastanın ameliyattan sonra uzak veya yakın için (veya her ikisi için de) gözlük kullanması gereklidir. Hem uzağı, hem de yakını görmeyi sağlayan göziçi mercekleri henüz günlük kullanıma girmemişlerdir.

Yanlış: Çok yaşlılarda katarakt ameliyatı yapılmamalıdır, risklidir.
Doğru: İç hastalıkları konsültasyonu olumlu ise, çok yaşlılarda katarakt ameliyatının yapılması riskli değildir. Çünkü ameliyat lokal anestezi ile yapılmaktadır. Ameliyat esnasında hastaya sakinleştirici bazı ilaçlar verilmekte, tansiyonu yüksekse, ilaçlarla normal düzeye indirilmektedir. Böylece, çok yaşlı hastalarda da, hiçbir sorunla karşılaşılmadan ameliyat yapılabilmektedir.

Yanlış: Katarakt ameliyatı ile takılan göziçi merceği zamanla bozulabilmektedir. Bu durumda bozulan mercek çıkarılarak yenisi ile değiştirilebilir.
Doğru: Katarakt ameliyatı ile göziçine yerleştirilen merceğin yapısının bozulması sözkonusu olmayıp hayat boyu bozulmadan göziçinde kalır.

Yanlış: Katarakt ameliyatı olduktan sonra 1-2 yıl sonra katarakt tekrar büyüyerek görmeyi bozabilir.
Doğru: Bir kez katarakt ameliyatı olduktan sonra kataraktın tekrar oluşması mümkün değildir. Halk arasında “gözüme tekrar katarakt geldi” şeklinde yanlış olarak ifade edilen durumda, göz merceğinin kapsül kısmının kalınlaşarak görmeyi azaltması sözkonusudur. Bu durumun tedavisi için ameliyat gerekli olmayıp “YAG laser” isimli bir laser çeşidiyle 1-2 dakikada kapsül açılarak hasta eski görmesine kavuşur.

 

Şaşılıkla İlgili Yanlış Bilinenler

Yanlış: Bebekte göz kayması varsa, tedavide acele edilmemelidir, bebek büyüdükçe kayma da kendiliğinden düzelir.
Doğru: Bebekte göz kayması varsa, hiç zaman kaybetmeden tedaviye başlamalıdır, çünkü tedavide gecikildikçe özellikle görme tembelliğinin ilerlemesine yol açılmış olur.

Yanlış: Çocuktaki şaşılık, birkaç yıl gözlük takmakla düzelir, şaşılık düzeldikten sonra da gözlük çıkarılır ve şaşılığın tedavisi tamamlanmış olur.
Doğru: Bazı tür şaşılıklar sadece gözlük takmakla düzelir, ameliyata gerek kalmaz. Fakat, bu tür şaşılıklarda; şaşılık gözlük takılı iken düzelir, gözlük çıkarıldığında göz yine kayar. Dolayısıyla, çocuğun gözlüğünü hiç çıkarmaması gerekir.

Yanlış: Şaşı çocuk, ameliyat olduktan sonra şaşılığı tamamen düzelir ve kayması düzeldiği için de artık gözlük takmasına gerek kalmaz, gözlüğü atar.
Doğru: Ameliyatla şaşılığı düzeltilen çocukta tedavi bitmemiştir. Ameliyat sadece göz kaymasını düzeltir. Şaşılık ameliyatının, görme derecesi ve görme bozukluğuna hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle ameliyatla şaşılık düzeltildikten sonra da, çocuk yine gözlüğünü takmaya devam edecektir.

Yanlış: Çocuğum yıllardır gözlük takıyor, fakat gözlüğü çıkardığı zaman gözü yine kayıyor, tedavi hiçbir fayda sağlamadı.
Doğru: Eğer şaşı bir çocukta, kayma gözlükle düzeliyorsa tedavi başarıya ulaşmış demektir. Çocuk sürekli gözlük takmalıdır. Gözlük çıkarıldığında gözün kayması doğaldır. Tedavinin değerlendirilmesi, gözlüklü iken yapılır.