REFRAKTİF CERRAHİ

Refraktif göz cerrahisi gözlük veya lens ihtiyacını en aza indirmek veya yok etmek  için gözün kırma kusurlarını (refraktif kusurlar) düzeltmeye yönelik yapılan göz cerrahisidir. Refraktif cerrahi teknikleri son 20 yılda miyop, hipermetrop ve astigmatizma gibi kırma kusurların düzeltilmesinde dünyada yagın şekilde uygulanmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl 1 milyon civarlarında refraktif cerrahi prosedürlerine başvurulduğu bilinmektedir. Temelde kırma kusurlarının düzeltilmesinde 2 tür refraktif cerrahi yöntem mevcuttur. Birinci yöntemle kornea eğriliği – kırıcılığı değiştirilir. Yapılan işlem göz yüzeyindedir. İkinci yöntem ise göz içi optik sisteminin değiştirilmesine dayanmaktadır. Bu işlem ya göz içi lens değişimi ile veya ikinci bir göz içi mercek ilave edilmesi ile olmaktadır. İlk refraktif deneyimler çok eskilere dayansa da uluslararası uygulamalar  1970-1980’lere dayanmaktadır. Bu dönemlerde miyopinin düzeltilmesinde Radiyal Keratotomi yöntemi kullanılmaya başladı. Radiyal Keratotomi kornea üzerinde derin kesiler yapılarak uygulanan cerrahi girişimdir. Mekanik bir işlem olan bu yöntemle kornea eğriliği değiştirilerek refraktif güçte azalma ve 4 dereceye kadar miyopların düzeltilmesi yapılmakta idi.

Arkuat Keratotomi

Bin dokuz yüz seksenlerde kornea üzerinde ilk lazer denemeleri başladı. İlk defa excimer lazer 1983 yılında  kornea yüzeyinin ablasyonunda (buharlaştırma, traşlama) kullanıldı. Görmeyen insan gözünde 1985 yılında uygulanan excimer lazerin ilk kez miyop kusurunun tedavisinde 1988 yılında Amerika’da uygulandı.   Lazer (LASER) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation kelimelerinin baş harfleriyle elde edilmiş bir kısaltmadır. “Excimer” ise excited ve dimer kelimelerinin birleşiminden üretilmiş bir sözcük olup  Argon ve florid gazlarının uyarılması ile elde edilen 193nm ultaviyole ışık veren bir lazerdir. Diğer lazerlerden farklı olarak kornea dokusunu geçmiyor ve termal etki oluşturmuyor. Her atışla 0,25 mikron doku çıkarabilen çok hassas bir teknolojidir. Bu ise 50 mikron olan insan saç telinin kesilmesi için yaklaşık 200 atış yapılması anlamına gelmektedir.


Excimer lazer ile şekillendirilmiş insan saçı (Büyütülmüş resim)
 

Günümüzde kırma kusurlarının cerrahi tedavisinde en yaygın uygulanan lazer göz tedavilerinde excimer lazer kullanılmaktadır.
Genellikle refraktif kornea cerrahilerinin yapılamadığı durumlarda optik sistemin değiştirlmesine yönelik yöntemlere sıra gelmektedir.  Clear lens exchange veya refraktif lens değişimi mevcut göz merceğinin alınması ve yerine göz içi lensin yerleştirilmesinden oluşmaktadır. Teknik katarakt cerrahisindeki ile aynıdır ve fakoemülsifikasyon işlemi kullanılmaktadır. Günümüzde GİL’in gelişimi ile astigmatik ve presbyopik düzeltmelerde mümkün olmaktadır. Refraktif lens değişiminde hasta gurubu genellikle erişkinlerden oluşmaktadır ve en yaygın kullanımı 50-55 yaşları kapsamaktadır.  Fakik lens implantasyonun ise genellikle 45 yaş altında tercih edilmektedir. Bu teknikte doğal mercek yerinde bırakılmakta ve ikinci lens göz içi boşluklarına yerleştirilmektedir (ön veya arka kamaraya).


Artisan Fakik Lens İmplantasyonu
 
Visian ICL Implantable Collamer Lens

En uygun yöntem kırılma kusuru ve derecesi, yaş, kornea kalınlığı ve şekli, gözün durumu gibi  birçok faktöre göre değişir.

Refraktif cerrahi teknikleri aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür.

Refraktif Cerrahi

Kırıcılığın değiştirilmesi;

İnsizyonelRadyal keratotomi
 Astigmatik keratotomi
 Limbal gevşetici insizyon
  
LazerPRK (Fotorefraktif Keratektomi), LASEK, Epi-LASIK
 LASIK, FemtoLASIK

Optik sistemin değiştirilmesi;

Lens DeğişimiClear Lens Exchange veya Refraktif Lens Değişimi
  
Fakik Lens İmplantasyonuVisian ICL, Artisan (Verisyse),
 Artiflex (Veriflex)
 Acrysof Cachet Phakic IOL