PRK

PRK veya FRK  Photorefraktif Keratectomy’nin (Fotorefraktif keratektomi) baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. Lasik gibi kırma kusurlarının tedavisinde kullanılan PRK tedavisi 1988 yılından itibaren yapılmaktadır. Lasik tekniğinden farklı olarak PRK yönteminde flep oluşturulmaz ve excimer lazer direk olarak kornea üzerini saran zar tabakası  (epitel) kaldırıldıktan sonra  kornea yatağına uygulanır. Kornea epiteli  kendini ortalama 3 ila 5 günde yenilemektedir. Bu süre zarfında epitelin kolay iyileşmesi için kornea üzerinde şeffaf ve numarasız bandaj kontakt lens tutulmaktadır. Kırma kusurlarının düzeltilmesinde en yaygın teknik LASIK olmakla beraber, bazı gözlerde PRK tercih sebebi olabilmektedir.  Özellikle korneanın LASIK uygulamasına izin vermeyecek incelikte olması,  kornea topografisinde düzensizliklerin olması veya bazı mesleki  durumlarda PRK tercih edilmektedir.   Kırma kusurlarının düzeltilmesinde PRK başarılı sonuçlar vermektedir.  LASIK tekniğine göre operasyon süreci daha kısa ve basit olmasına karşın iyileşme süreci daha uzundur.

PRK tekniği aşağıda gösterilen şekilde uygulanmaktadır.

    
Kornea epitelinin daha kolay kaldırılması için sulandırılmış alkol kornea üzerinde 15-30 saniye tutulur.Kornea epitelinin kazınmasıExcimer lazer uygulanmasıBandaj kontakt lens takılması