Laser Tedavileri

EXCİMER LAZER NEDİR?

Excimer Lazeron argon florid gazı kullanılarak 193nm dalga boyunda ultraviole ışık üreten ve korneada yapılması gereken düzeltmeye göre ışını kontrol eden, gelişmiş bilgisayar sistemine sahip bir lazer cihazıdır. Üretilen ışık kornea dokusunun molekülleri arasında karbon bağlarını çözerek istenilen miktarda kornea dokusunu ortadan kaldırarak korneaya yeni şekil verir. Göze gelen ışınların retinada odaklanmasını sağlayarak kırma kusurlarını düzeltir.

Excimer Laser miyopinin (uzağı net görememe) tedavisinde kullanılan en yaygın yöntemdir. Excimer Laser ile korneada fotoablasyon (traslamal ve vaporizasyon (buharlaştırma) meydana getirilir. Böylece her ışın vuruşu ile bir parça doku daha alınır ve sonuçta kornea çok hassas bir ayarla traşlanır. Laser ile uygulama en fazla miyopinin düzeltilmesinde kutlanılır. Miyopide lazer ile kornea merkezi düzleştirilerek normal görme sağlanır. Uygulama öncesi hasta, detaylı tam bir oftalmolojik (göz muayenesi) muayeneden geçirilmelidir. LASIK ise Excimer Laser tedavisinde uygulanan yöntemin ismidir. Excimer Laser Lasik yöntemiyle miyop-hipermetrop-astigmat gibi korneanın KIRMA KUSURLARI düzeltilerek net görme sağlanır. Son derece güvenli olan bu lazer operasyonunda herhangi bir acı söz konusu değildir. Operasyonun süresi ortalama 10 dakikadır. LASIK müdahalesinin ardından 2-3 saatlik dinlenme süresini takiben iyi bir güneş gözlüğü ile kişi günlük aktivitelerine dönebilir.

KİMLER LAZER OLABİLİR ?

18 yaşından büyük, miyop, hipermetrop, astigmat ya da mixed astigmat olanlar Presbiyoplar (yaşa bağlı yakın problemi) Genç yaştakiler için son bir yıldır gözlük numaralarının değişmemiş olması gerekir.

KİMLER LAZER OLAMAZ ?

Keratokonus’ta (kornea’da incelme ve şekil bozukluğu yapan bir hastalık) Kornea dokusu yeterli kalınlıkta olmayanlara, Kontrol edilemeyen üveiti (göz içi iltihabı) olanlara, Göz tansiyonu hastalarına, Şiddetli ‘’kuru göz’’ vakalarına, Gebelere ve lohusalara, Şeker hastalığı, ileri derecede böbrek hastalığı gibi problemi olanlar.

LAZER TEDAVİLERİ

Excimer Lazer ile göz kusurlarının tedavisi uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Her geçen sene ile teknoloji gelişmekte, daha ince tedavi yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Genel olarak bütün yöntemlerde kullanılan lazer aynıdır ve Argon-Florid gazı ile çalışan, Excited Dimer kelimesinin kısaltması olan Excimer Laser kullanılmaktadır. Tedavi tiplerinin farklılığı, kapakçığı kaldırma yöntemlerinin farklı olması veya lazerin tedavi edici artış profilinin değişmesi ile belirmektedir.

KAPAKÇIK KALDIRMA YÖNTEMİNE GÖRE :

Standart Lasik
Günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntem olan LASİK, laser assisted in-situ keratomileusis tanımlamasının kısaltılmış şeklidir. Bu yöntem, gözümüzün saydam dokusundan özel bir alet yardımıyla (mikrokeratom) ince bir kapakçık kaldırılması ile başlar .Daha sonra kapakçığın altındaki dokuya numaranıza uygun miktarda lazer uygulanır. Kapak yerine geri kapatılır ve kendi kendine yapışana kadar beklenir ve bu arada kurutulur.

Femtosecond Lazer (Intraİase veya Femtec)
Standart lazerden tek farkı kapakçığı, oluşturma yöntemidir. Intralase veya Femtec kullanılan aletin firmalarının isimleridir ve bu aletler yardımıyla kapakçık lazer ile kaldırılır. Bunun dışındaki bütün aşamalar standart lasik ile aynıdır.

Lasek
Kornea kalınlığı yeterli olmayanlarda, ufak numaralarda veya kapakçık kaldırılmasının istenmediği durumlarda kullanılan yöntemdir. Alkol çözeltisi yardımı ile korneanın en üst hücre tabakası yerinden kaldırılır ve kenara sıyrılır. Ortaya çıkan dokuya lazer uygulanır. Hücre dokusu dikkatlice yerine geri yayılır.Yapıştırmayı tam sağlamak için yeteri kadar bekledikten sonra kontakt lens konularak işlem bitirilir.

LAZER IŞINI TEDAVİ PROFİLİNE GÖRE :

Standart Uygulama
Korneanın ortası ile kenarına denk gelen ışınlar birbirinden farklı, anatomiye en uygun şekilde olmalıdır. Bu sayede operasyon sonrası görme kalitesi en yüksek seviyeye ulaşabilmektedir.

Wavefront
Gözün sadece numarası değil, bir bütün olarak bütün kırıcı ortamlarının düzensizliklerini gidermek amacı ile kullanılan kişiye özel bir yöntemdir. Wavefront analyzer ile gözünüzün korneadan retinasına kadar bütün yapısı incelenir ve daha detaylı bir ölçüm ortaya çıkar. Bu ölçüme göre sadece sizin gözünüze özel bir tedavi şekli ve numarası belirir. Genellikle görme seviyesi yüzde yüze ulaşamayan veya daha önce lazer olmuş ve düzensizlik kalmış kişilerde daha iyi sonuç vermektedir. Bu yöntemin uygun olup olmayacağı yapılacak ölçümlerden sonra ortaya çıkar ve herhangi bir yöntem ile uygulanabilir (Lasik, Femtosecond veya Lasek).

Q-Lasik
Q-Lasik lazer tedavilerinin arasında en güncel yöntemlerden biridir. Yine herhangi bir kapak kaldırma yöntemi kullanıldıktan sonra korneanın asferik düzenini sağlayan (asferisite) yöntemdir. Işık parlamaları bu tedavi yönteminden sonra standart uygulamaya göre çok daha azalırken, kontrast duyarlıkta (gözün belirli parıltılara sahip iki komşu cismin parıltıları arasındaki farkı görebilme yeteneği) artış olabilmekledir Doğru ayarlama ve uygulama standart lazere göre biraz daha uzun ve zahmetli olmakla beraber görme kalitesindeki artış her şeye değmektedir.

Topo-Lasik
Korneanın astigmat değerlerindeki düzensizlikleri kişiye özel, topografiye bağlı yöntem ile tedavisidir. Bu tedavi ile düzensiz astigmatlarda çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.

LAZER TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI NELERDİR ?

İşlem için hiçbir iğne,narkoz vs. gerek duyulmaz.
Tedavi öncesi hasta hazırlık süresi 2-3 dakika, lazer süresi ise 15-20 saniyedir.
Hastanın iki gözü birlikte ameliyat edilebilir.
Hasta tedavi sonrası gözü bantlanmadan gönderilir.
Hasta yürüyerek evine gidebilir.
Tedavi sonrası uzun süre ilaç kullanmak gerekmez.
Yüksek dereceli bozukluklarda da başarılı sonuç alınır.
Tedavi sonrası ileride gözde başka rahatsızlıklara sebep olmadıkları gibi, gözde oluşabilecek diğer rahatsızlıkların (göz tansiyonu, katarakt, retina hastalıkları vb. ) tedavisine engel teşkil etmezler ve tekrar uygulanabilirler.