Göz Tümörleri

Göz Tümörleri

ÇOCUKLARDA :

Kapiller Hemanjiom :

Sık görülen benign tümördür. İlk 1 yaş
içinde ilerleme eğilimindedir, sonraki 4-5 yıl içinde spontan regresyon
gösterir. Pupil alanını örtüp ambliyopiye neden olma riski oluşturmadıkça
beklenmelidir. Lezyon içine steroid enjeksiyonu, radyoterapi, cerrahi
eksizyon tedavi seçenekleridir.

Lenfanjioma :
Orbita ile birlikte kapaklar, konjonktivada gelişebilir. İnfiltratif
olarak büyüyüp lezyon içine ani kanamalarla(çikolota kisti) seyreder.
Görülme sıklığı fazla değildir.

Rabdomyosarkom :

5-7 yaş arasındaki çocukların sık rastlanan mezenşimal kökenli
primer malign tümörüdür. Ani başlayıp hızlı ilerleyen proptozise
neden olur. Kesin tanı biopsi ile konur. Radyoterapi, kemoterapi, cerrahi
eksizyon, eksenterasyon tedavi yöntemleridir.

Optik sinir
gliomu :

Nadir görülür, sıklıkla nörofibromatozis ile birliktedir.
Yavaş ilerleyen ağrısız proptozise, daha geç dönemde görme kaybı,
optik atrofiye yol açar. İntrakranial tutulum ile birlikte olursa
mortalite ile sonlanabilir. Genelde kendi kendini sınırlar, fazla
büyümez.

Dermoid
kist :

Sık rastlanan benign kistik oluşumdur. Epidermal, dermal
elementler, kıl follikülleri, yağ bezleri, keratin ile dolu kistik
boşluklar içerir. Rekürrens göstermemesi için kapsülü ile birlikte
parçalanmadan alınmalıdır.

 

diyabet           diyabet

 

YETİŞKİNLERDE :

Kavernoz
hemanjiom, lenfanjiom :

Sık görülen benign, primer tümördür.
Yavaş ilerleyen proptozise neden olur. Çevresi genellikle kapsüllüdür.
Cerrahi eksizyon sonuçları başarılıdır.

Lenfoproliferatif
lezyonlar :

Benign yada malign olabilir. Benign olan reaktif lenfoid
hiperplazi idiopatiktir. Yavaş ilerleyen ağrısız kitle orbita ön
kısmında yerleşmiş ise sınırları belirgin olmayan yumuşak kitle
şeklinde palpe edilir. Her iki tip lezyonun histopatolojisi mikroskopik
farklılık göstemez. Yüzey marker’larının immünolojik ayırımı
ile lezyonun benign yada malign olduğu anlaşılabilir. Monoklonal
lenfositlerin % 60’ı maligndir, sistemik hastalıklarla birliktedir.
Poliklonal lenfositler benign lezyonu gösterir. Fakat polyklonal lenfositlerin
bir kısmında malignite gelişebileceğinden premalign lezyonlar olarak
kabul edilip hematolojik değişiklikler açısından izlenmelidir.

Lakrimal
gland tümörleri :

Kese tümörlerinin hemen hemen yarısı lenfoid
proliferasyonlardır. Epitelial kökenli tümörler benign ve malign
mixt tümör, adenoid kistik karsinom, adenokarsinom olabilir.

Sekonder,
metastatik tümörler :

Göz kapaklarının özellikle sebase gland
orijinli tümörleri, koroidal melanom, paranazal sinus mukoseli ve
tümörleri orbitaya uzanabilir. Cilt melanomu, meme,akciğer tümörleri
hematojen yayılım ile orbitaya ulaşabilr.

Nöral tümörler :

Menenjiom, schwannom, gliom olabilir. Menenjiom optik sinirin araknoid
zarından köken alır. Erken devrede görmeyi bozar.

Previous Excimer Lazer Nedir?
Next Göz Tembelliği

About author

You might also like

Göz Hastalıkları 0 Comments

Konjenital Glokom

Gözün ön yapılarının anne karnında yetersiz gelişmesi sonucu ortaya çıkan göz tansiyonu artışı ve buna bağlı ortaya çıkan belirtilerdir. Bu başlık altında birkaç tip glokomdan bahsedilebilr. Yaşamın ilk günlerinde doğumdan

Göz Hastalıkları 3 Comments

Alerjik Konjonktivit

“Alerjik konjonktivit” de denen bu hastalık, allerjen yani vücutta savunma sistemini harekete geçiren bir uyarana karşı, çoğu zaman polenler, makyaj malzemesi gibi kimyasal maddeler veya sebebi bilinmeyen bir nedenle gözümüzün

Göz Hastalıkları 0 Comments

Diyabet ve Göz Sağlığı

Diyabet  vücut ta glukoz metobolizması  bozulması sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosu dur. “Glukozu”  vücut tarafından kullanılır hale getirmeye  yarayan insulin hormonu, pankreas da bulunan beta hücreleri  tahribatı sonucunda daha

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply